QUY TRÌNH BUỔI SINH HOẠT

Phần 1 (15 phút): Giao lưu mở

Phần 2 (5 phút): Giới thiệu về Beta

Phần 3 (5 phút): Chia sẻ điều tôi cần, mỗi người 10s

– MC điều phối nhanh để mỗi người đúng 10s chia sẻ điều tôi cần

– Bắt đầu câu nói: Tôi tên… Điều tôi cần hôm nay là…

Phần 4 (60 phút): Chủ đề đào tạo, huấn luyện, kết nối trao cơ hội kinh doanh.

– Giới thiệu diễn giả: 3 phút

– Trình bày diễn giả: 45 phút

– Hỏi đáp: 12 phút.

Phần 5 (10 phút): Giải lao, chúc mừng sinh nhật…

Phần 6 (20 phút):

– Chia sẻ doanh nghiệp (10p)

– Kết nối kinh doanh

– Tổng kết buổi sinh hoạt.

Phần 7 (5 phút): Trao đổi công việc giữa leader và cá trưởng ban.

Phần 8: Cơm trưa, giao lưu kết nối tự do (chi phí chia sẻ), phần này ngoài chương trình sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *