CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2020
Chương Trình Sinh Hoạt beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

NGÀY THÁNG SỐ KỲ CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 21.02.2020 01 Bầu Leader mới Mr. Minh VP Công ty Ms Kim   06.03.2020 02 Khám bệnh doanh[...]