QUY TRÌNH BUỔI SINH HOẠT
Giới Thiệu beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

Phần 1 (15 phút): Giao lưu mở Phần 2 (5 phút): Giới thiệu về Beta Phần 3 (5 phút): Chia sẻ điều tôi cần, mỗi người 10s – MC điều[...]

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2020
Chương Trình Sinh Hoạt beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

NGÀY THÁNG SỐ KỲ CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 21.02.2020 01 Bầu Leader mới Mr. Minh VP Công ty Ms Kim   06.03.2020 02 Khám bệnh doanh[...]