QUY TRÌNH BUỔI SINH HOẠT
Giới Thiệu beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

Phần 1 (15 phút): Giao lưu mở Phần 2 (5 phút): Giới thiệu về Beta Phần 3 (5 phút): Chia sẻ điều tôi cần, mỗi người 10s – MC điều[...]

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2020
Chương Trình Sinh Hoạt beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

NGÀY THÁNG SỐ KỲ CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 21.02.2020 01 Bầu Leader mới Mr. Minh VP Công ty Ms Kim   06.03.2020 02 Khám bệnh doanh[...]

QUY CHẾ BETA GROUP
Tin tức beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

NỘI QUY KHI THAM GIA BETA GROUP Mỗi thành viên hiểu rõ vai trò và mục đích khi tham gia Beta Group. Tham gia sinh hoạt đều đặn theo lịch[...]

CƠ CẤU TỔ CHỨC BETA GROUP
Tin tức beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TỪNG BAN TRONG BETA GROUP BAN CỐ VẤN VÀ TRỢ LÝ, THƯ KÝ: 1.1. Cố vấn chung tổ chức: 1 vị trí Cố vấn[...]

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BETA GROUP
Tin tức beta.net.vn 18 Tháng Ba, 2020

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BETA GROUP: 1. Tên tổ chức: BETA (Business, Energy, Team, Action) Slogan: Phát triển bản thân, nâng tầm doanh nghiệp. 2. Mục đích của BETA:[...]